OPŁATY ZA ŻYWIENIE - KWIECIEŃ 2019 r.

OPŁATY ZA ŻYWIENIE za miesiąc:

Kwiecień 2019 r.

Uczniowie klas 0 - VIII

3,50 zł (13 dni)

 

 

45,50 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie),
dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Odpisy można zgłaszać telefonicznie do godz. 800

(*w przypadku zaplanowanej wycieczki szkolnej, dziecko trzeba zgłosić
5 dni przed wyjazdem.)

WPŁATY przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły w dniach:

1.04.2019 r. (poniedziałek)

2.04.2019 r. (wtorek)

4.04.2019 r. (czwartek)

 

Proszę o przestrzeganie

terminu wpłat !!!!!