KARTA MIEJSKA na CZERWIEC 2019 r. !!!

KARTA MIEJSKA

na CZERWIEC 2019 r. !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu 28.05.2019 r. (wtorek) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.

Na czas doładowania proszę zapewnić bilet dziecku we własnym zakresie.          

Odbiór 29.05.2019 r. (środa) od godz. 10.00

                     UWAGA jest to jedyny TERMIN!!!