KARTA MIEJSKA - WRZESIEŃ 2019 r.

KARTA MIEJSKA

na WRZESIEŃ 2019 r. !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu 04.09.2019 r. (środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.

Na czas doładowania proszę zapewnić bilet dziecku we własnym zakresie.          

Odbiór 05.09.2019 r. (czwartek) od godz. 10.00

                     UWAGA jest to jedyny TERMIN!!!