Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 19 w Radomiu

12.06.2020 r. (piatek)

16-18.06.2020 r. (egzamin ósmoklasisty)

 

 W tym czasie zajęcia zdalne nie odbywają się.