KARTA MIEJSKA NA PAŹDZIERNIK 2020 R.

KARTA MIEJSKA

NA PAŹDZIERNIK 2020 r. !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu 01.10.2020 r. (czwartek) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.

Na czas doładowania proszę zapewnić bilet dziecku we własnym zakresie.          

Odbiór 02.10.2020 r. (piątek) od godz. 10.00

                     UWAGA jest to jedyny TERMIN!!!