Lista przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021

lista klasa I 2020 2021

Lista kandydatów przyjętych i kontynuujących do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

lista przyjtych oddzia przedszkolny 2020 2021

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego

Drodzy rodzice

 

Zakończenie I etapu rekrutacji do przedszkoli – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Przypominamy, iż po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji.
Wypełniony i podpisany przez rodziców Formularz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka
do
przedszkola/szkoły podstawowej należy dostarczyć do 15 maja 2020 r. do godz. 13.00

 

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęcia formularza drogą mailową
na adres  przedszkola/szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Adres e-mail Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bakalarza ul. Energetyków 10 w Radomiu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

lub

2. Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej.

 

 

Oświadczenie jest do pobrania ze strony internetowej www.oswiatawradomiu.pl

zakładka Nabory  ->  Nabór do przedszkoli i OP w SP  -> Pliki do pobrania

 

lub pod tym adresem: https://naborp-kandydat.oswiatawradomiu.pl/radom/Files

 

nazwa pliku Formularz_Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola_2020 (PDF)

 

Lista zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego - rok szkolny 2020/2021

lista zakwalifikowanych 0

Zmiana zasad naboru 2020/2021 - ważny komunikat

Zmiana zasad rekrutacji do szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia w związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii  w Polsce  


W związku z wygaśnięciem art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35), wszystkie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020  realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej obowiązane są wziąć udział w rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 
Wypełniony dokument: 
  • Zgłoszenie dziecka obwodowego do klasy pierwszej w szkole podstawowej,  
lub
  • Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej o przyjęcie  do pierwszej klasy szkoły podstawowej przyjmowane będą do 30 kwietnia 2020 roku. 
Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w następujący sposób: 
    1. Przesłać skan lub zdjęcie dokumentu drogą mailową na adres  szkoły podstawowej „pierwszego wyboru”.  Adresy e-mail i numery telefonów placówek  znajdują się w ofercie każdej szkoły podstawowej, na stronach wyżej wymienionych placówek lub na stronie www.radom.pl  w zakładce: Edukacja / Szkoły i placówki samorządowe. 

 

 

MAIL SZKOŁY: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NR TELEFONU: 576-072-721


      lub 

  1. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki „pierwszego wyboru” (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej  do tego celu urnie. 
W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - dwumetrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo. 
O dalszych działaniach związanych z rekrutacją do pierwszych klas  w szkołach podstawowych zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie, w zależności od rozwoju sytuacji związanej ze stanem epidemiologicznym w kraju. 
 
 
 
pl rekrutacja

 

REKRUTACJA KLASA 1 - ROK SZKOLNY 2020/2021

a8ef1fc74e3f832b3ce01a9b6b707b04 0

a8ef1fc74e3f832b3ce01a9b6b707b04 1

a8ef1fc74e3f832b3ce01a9b6b707b04 2

a8ef1fc74e3f832b3ce01a9b6b707b04 3

a8ef1fc74e3f832b3ce01a9b6b707b04 4

uchwala nr 461 1

Zarzadzenie 1

Zacznik do zarzadzenia 1

Zacznik do zarzadzenia 2

Informacja dla Kandydatów do szkoły

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. EDMUNDA BAKALARZA W RADOMIU

2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - ROK SZKOLNY 2020/2021

Zasady rekrutacji 1

Zasady rekrutacji 2

Zasady rekrutacji 3

Zasady rekrutacji 4

Zasady rekrutacji 5

Zasady rekrutacji 6

Zasady rekrutacji 7

Zasady rekrutacji 8

Zarzdzenie Prezydenta 1

Zarzdzenie Prezydenta 2

Zarzdzenie Prezydenta 3

uchwala nr 460 1

 

Informacja dla Kandydatów do szkoły

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. EDMUNDA BAKALARZA W RADOMIU

2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

7) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.