Dni wolne od zajęć!!!

Ogłoszenie !!!

30 i 31 października 2017 r.

(poniedziałek i wtorek)

dniami wolnymi od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 19

w Radomiu

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

OBIADY - PAŹDZIERNIK 2017 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

Październik 2017 r.

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (20 dni)

70,00 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (20 dni)

70,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie),                dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 października 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

KARTA MIEJSKA NA PAŹDZIERNIK 2017 r. !!!

KARTA MIEJSKA na PAŹDZIERNIK !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  27.09.2017 r. (środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.                                                     

OBIADY - WRZESIEŃ 2017 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

Wrzesień 2017 r.

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (18 dni)

63,00 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (18 dni)

63,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie),                dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 9 września 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

KARTA MIEJSKA NA WRZESIEŃ 2017 r. !!!

Bilety – KARTA MIEJSKA!!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  05.09.2017 r. (wtorek) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.                                                     

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19

odbędzie się w dniu

04.09.2017 r. (tj. w poniedziałek)

o godz. 900

Uczniowie proszeni są o zmianę obuwia.

Podręczniki na rok szkolny 2017/2018 !!!

Wykaz podręczników w tabelce poniżej.

UWAGA!!!

Rodzice kupują tylko podręczniki do klas "0" i religię do klasy 0-7 !!!

podreczniki20172018str1

podreczniki20172018str2

podreczniki20172018str3

podreczniki20172018str4

 

STYPENDIUM ZA NAUKĘ I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2016/2017

Ogłoszenie

STYPENDIUM ZA NAUKĘ

Stypendium za naukę i za osiągnięcia sportowe

będzie wypłacane

w sekretariacie szkoły

w dniach

22 i 23.06.2017 r. tj. czwartek i piątek

w godzinach od 900 do 1400