KARTA MIEJSKA NA MAJ 2017 r. !!!

Bilety – KARTA MIEJSKA!!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  27.04.2017 r. (czwartek) do godz. 12.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.                                                     

DZIEŃ OTWARTY

Informujemy, że "Dzień otwarty" w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 19 odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. tj. wtorek w godzinach 9.00-16.30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa wraz z dziećmi, ofertę kierujemy do 5 i 6 latków oraz do uczniów klasy I.

 

 

KARTA MIEJSKA NA KWIECIEŃ 2017 r. !!!

Bilety – KARTA MIEJSKA!!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  30.03.2017 r. (czwartek) do godz. 12.00

w celu doładowania.

 Odbiór 31.03.2017 r. (piątek) od godz. 9

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.                                                     

OBIADY - KWIECIEŃ 2017 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

Kwiecień 2017 r.

Uczniowie klas I - VI

3,50 zł (16 dni)

56,00 zł

Uczniowie klasa „0”

5,50 zł (16 dni)

88,00 zł

Uczniowie klasa „0” MOPS

 2,00 zł dopłata (16 dni)

32,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie),                dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 kwietnia 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

KARTA MIEJSKA NA MARZEC 2017 r. !!!

Bilety – KARTA MIEJSKA!!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu 27.02.2017 r. (tj. poniedziałek)

do godz. 13.00

w celu doładowania.

Odbiór 28.02.2017 r. (tj. wtorek) od godz. 9

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.                                                    

OBIADY - MARZEC 2017 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

Marzec 2017 r.

Uczniowie klas I - VI

3,50 zł (23 dni)

80,50 zł

Uczniowie klasa „0”

5,50 zł (20 dni)

110,00 zł

Uczniowie klasa „0” MOPS

2,00 zł dopłata (20 dni)

40,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 marca 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

OBIADY - MARZEC 2017 r. !!! (2)

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

Marzec 2017 r.

Uczniowie klas I - VI

3,50 zł (23 dni)

80,50 zł

Uczniowie klasa „0”

5,50 zł (20 dni)

110,00 zł

Uczniowie klasa „0” MOPS

2,00 zł dopłata (20 dni)

40,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 marca 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

OGŁOSZENIE OBIADY MOPS

OGŁOSZENIE OBIADY MOPS

W związku z feriami zimowymi (od 13.02 do 24.02)
dzieci korzystające z posiłków finansowanych przez MOPS
mogą korzystać w czasie ferii z posiłków

w stołówce szkolnej w godz. od 12 do 13.

Rodzice tychże dzieci, które nie będą korzystały z tych posiłków, proszone są o zgłoszenie tego faktu do intendentki.