KARTA MIEJSKA NA LUTY 2017 r. !!!

Bilety – KARTA MIEJSKA!!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  30.01.2017 r. (tj. PONIEDZIAŁEK) do godz. 10.00

w celu doładowania.

 Odbiór w ten sam dzień ok. godz. 13

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.                                                     

OBIADY - LUTY 2017 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc: Luty 2017 r.

POSIŁKI ( 10 dni)       

Uczniowie klas I - VI

3,50 zł

35,00 zł

Uczniowie klasa „0”

5,50 zł

55,00 zł

Uczniowie klasa „0” MOPS

 2,00 zł dopłata

20,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 7 lutego 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

OBIADY - STYCZEŃ 2017 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc: STYCZEŃ 2017 r.

POSIŁKI ( 20 dni)       

Uczniowie klas I - VI

3,50 zł

70,00 zł

Uczniowie klasa „0”

5,50 zł

110,00 zł

Uczniowie klasa „0” MOPS

 2,00 zł dopłata

40,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie),                dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 stycznia 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

KARTA MIEJSKA NA STYCZEŃ 2017 r. !!!

Bilety – KARTA MIEJSKA!!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  04.01.2017 r. (tj. wtorek) do godz. 10.00

w celu doładowania.

 Odbiór w ten sam dzień ok. godz. 13

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.                                                     

KARTA MIEJSKA NA GRUDZIEŃ 2016 r. !!!

Bilety – KARTA MIEJSKA!!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  23.11.2016 r. (tj. środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

 Odbiór w ten sam dzień ok. godz. 13

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.                                                     

OBIADY - GRUDZIEŃ 2016 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc: Grudzień 2016 r.

POSIŁKI ( 15 dni)       

Uczniowie klas I - VI

3,50 zł

52,50 zł

Uczniowie klasa „0”

5,50 zł

82,50 zł

Uczniowie klasa „0” MOPS

 2,00 zł dopłata

30,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie),                dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 9 grudnia 2016 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

Dzień wolny

Ogłoszenie !!!

31 października 2016 r. (poniedziałek)

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 19

w Radomiu

jest dniem wolnym od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

OGŁOSZENIE Bilety – KARTA MIEJSKA!!!

Bilety – KARTA MIEJSKA!!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  26.10.2016 r. (tj. środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

 Odbiór w ten sam dzień ok. godz. 12

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.