KARTA MIEJSKA NA MAJ 2018 r.!!!

KARTA MIEJSKA na MAJ !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej
w sekretariacie szkoły

w dniu 25.04.2018 r. (środa) do godz. 10.00
w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.

Na czas doładowania proszę zapewnić bilet dziecku we własnym zakresie.

Odbiór 26.04.2018 r. (czwartek) od godz. 10.00

UWAGA!!!
jest to jedyny termin na doładowanie karty, na miesiąc maj.

OPŁATY ZA ŻYWIENIE za miesiąc MAJ 2018 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

MAJ 2018 r.

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (19 dni)

 

66,50 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (19 dni)

 

 

 

66,50 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 11 maja 2018 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

od 29.03.2018 r. (czwartek) do 03.04.2018 r. (wtorek)

zajęcia zaczynamy od 04.04.2018 r. (środa)

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

życzymy Państwu zdrowych, radosnych i spokojnych świąt.

 

KARTA MIEJSKA NA KWIECIEŃ 2018 r.!!!

KARTA MIEJSKA na KWIECIEŃ !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu 27.03.2018 r. (wtorek) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.            

Odbiór 28.03.2018 r. (środa) od godz. 10.00

Na czas doładowania proszę zapewnić bilet dziecku we własnym zakresie.                    

UWAGA!

jest to jedyny termin na doładowanie karty, na miesiąc kwiecień.

OPŁATY ZA ŻYWIENIE za miesiąc MARZEC 2018 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

MARZEC 2018 r.

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (20 dni)

70,00 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (20 dni)

70,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 marca 2018 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

KARTA MIEJSKA NA MARZEC 2018 r.!!!

KARTA MIEJSKA na MARZEC !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu 28.02.2018 r. (środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.            

Odbiór 01.03.2018 r. (czwartek) od godz. 10.00

na czas doładowania proszę zapewnić bilet dziecku we własnym zakresie                                      

OPŁATY ZA ŻYWIENIE za miesiąc LUTY 2018 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

LUTY 2018 r.

BEZ REKOLEKCJI Z REKOLEKCJAMI

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (17 dni)

59,50 zł

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (20 dni)

70,00 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (17 dni)

59,50 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (20 dni)

70,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 lutego 2018 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

KARTA MIEJSKA NA LUTY 2018 r.!!!

KARTA MIEJSKA na LUTY !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  31.01.2018 r. (środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.             

                   Odbiór 01.02.2018 r. (czwartek) od godz. 10.00