KARTA MIEJSKA NA MARZEC 2018 r.!!!

KARTA MIEJSKA na MARZEC !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu 28.02.2018 r. (środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.            

Odbiór 01.03.2018 r. (czwartek) od godz. 10.00

na czas doładowania proszę zapewnić bilet dziecku we własnym zakresie                                      

OPŁATY ZA ŻYWIENIE za miesiąc LUTY 2018 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

LUTY 2018 r.

BEZ REKOLEKCJI Z REKOLEKCJAMI

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (17 dni)

59,50 zł

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (20 dni)

70,00 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (17 dni)

59,50 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (20 dni)

70,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 lutego 2018 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

KARTA MIEJSKA NA LUTY 2018 r.!!!

KARTA MIEJSKA na LUTY !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  31.01.2018 r. (środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.             

                   Odbiór 01.02.2018 r. (czwartek) od godz. 10.00                                       

Ogłoszenie ferie

OGŁOSZENIE

W okresie ferii tj. od 15.01.2018 r. do 26.01.2018 r. oddział przedszkolny będzie czynny od 700 do 1200

ŚWIETLICA BĘDZIE NIECZYNNA (FERIE ZIMOWE)

Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dzieci

do godz. 730 i odbioru do godz. 1200

Proszę złożyć pisemną deklarację korzystania z oddziału „0”

w okresie ferii do nauczyciela p. Krystyny Kapciak

KARTA MIEJSKA NA STYCZEŃ 2018 r.

KARTA MIEJSKA na STYCZEŃ !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  03.01.2018 r. (środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.             

Odbiór 04.01.2018 r. (czwartek) od godz. 10.00                                       

OPŁATY ZA ŻYWIENIE za miesiąc STYCZEŃ 2018 r.

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

STYCZEŃ 2018 r.

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (12 dni)

42,00 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (12 dni)

42,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 stycznia 2018 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE za miesiąc GRUDZIEŃ 2017 r.

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc

GRUDZIEŃ 2017 r.

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (15 dni)

52,50 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (15 dni)

52,50 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 grudnia 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

KARTA MIEJSKA NA GRUDZIEŃ 2017 !!!

KARTA MIEJSKA na GRUDZIEŃ !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  29.11.2017 r. (środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.             

Odbiór 30.11.2017 r. (czwartek) od godz. 10.00