Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka  Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej.

Mam nadzieję, że Informator będzie dla Państwa przewodnikiem po systemie wsparcia od opieki perinatalnej poprzez skoordynowaną opiekę medyczną i pomoc społeczną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukację – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

W publikacji zamieszczone zostały wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został również zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np.: dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Informator ma także ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza.

Wybór przedszkola czy szkoły dla dziecka niepełnosprawnego to zawsze trudna decyzja dla rodziców. Jestem przekonana, że ten poradnik będzie dla rodziców ważnym źródłem informacji i wsparciem w wybraniu najwłaściwszej ścieżki edukacyjnej dla każdego ucznia - powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

W części poradnika poświęconej edukacji, pracownicy Kuratorium opracowali najważniejsze informacje dotyczące m.in.: edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej, indywidulanego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidulanego nauczania, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przestawili również, w jaki sposób oraz kiedy dokonuje się odroczenia obowiązku szkolnego. 

Opieka rodzinna obecnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmierza do zapewnienia szerokiego dostępu do skoordynowanej opieki medycznej, ośrodków wczesnej interwencji oraz do wczesnej rehabilitacji, czego przykładem jest między innymi ustawa Za Życiem.Zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim. 

Mazowiecki Informator ma przyczynić się do wsparcia rządowego programu ,,Za Życiem”, który ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Program zakłada podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/12068,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html?search=99117834

KARTA MIEJSKA NA LISTOPAD 2017 r. !!!

KARTA MIEJSKA na LISTOPAD !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  25.10.2017 r. (środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.             

Odbiór 26.10.2017 r. (czwartek) od godz. 10.00                                       

OBIADY - LISTOPAD 2017 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

Listopad 2017 r.

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (21 dni)

73,50 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (21 dni)

73,50 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie), dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 listopada 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

Dni wolne od zajęć!!!

Ogłoszenie !!!

30 i 31 października 2017 r.

(poniedziałek i wtorek)

dniami wolnymi od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 19

w Radomiu

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

OBIADY - PAŹDZIERNIK 2017 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

Październik 2017 r.

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (20 dni)

70,00 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (20 dni)

70,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie),                dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 10 października 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

KARTA MIEJSKA NA PAŹDZIERNIK 2017 r. !!!

KARTA MIEJSKA na PAŹDZIERNIK !!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  27.09.2017 r. (środa) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.                                                     

OBIADY - WRZESIEŃ 2017 r. !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

za miesiąc:

Wrzesień 2017 r.

Uczniowie klas I - VII

3,50 zł (18 dni)

63,00 zł

Uczniowie klasa „0”

3,50 zł (18 dni)

63,00 zł

Dziecko na obiady należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie),                dzień przed rozpoczęciem żywienia na nowy miesiąc.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły

do 9 września 2017 r.

Uwaga!!!!

Proszę o przestrzeganie terminu wpłat !!!!!

KARTA MIEJSKA NA WRZESIEŃ 2017 r. !!!

Bilety – KARTA MIEJSKA!!!

Rodzice i ich dzieci uprawnieni do bezpłatnego biletu, proszeni są o złożenie Karty Miejskiej

w sekretariacie szkoły

w dniu  05.09.2017 r. (wtorek) do godz. 10.00

w celu doładowania.

Nie złożenie karty w/w terminie uniemożliwi zakup biletu.