Kalendarz roku szkolnego 2016-17

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2016 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


3. Ferie zimowe 13 - 26 lutego 2017 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)4. Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 16.rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)