Projekt Ekologiczno - Charytatywny ZbieramTo w Szkole

W II semestrze roku szkolnego 2021/2022 nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiego Projektu Ekologiczno-Charytatywnego „Zbieramto w szkole”. Organizatorem Projektu jest Fundacja Missio Cordis z siedzibą w Warszawie.

                Projekt ma na celu rozwijanie świadomości ekologicznej wśród uczniów, niesienie pomocy najbiedniejszym wśród których pracują misjonarze. Pomoc realizowana jest m.in. poprzez budowę studni głębinowych w Czadzie, pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Boliwii, dożywianie dzieci na Filipinach.

W naszej placówce będziemy zbierać elektrośmieci:

- zużyte baterie,

- telefony komórkowe, laptopy, tablety,

- klocki LEGO (tylko oryginalne klocki firmy Lego - pojedyncze, niekompletne i kompletne zestawy),

-  zegarków tarczowych (nie zbieramy zegarków ściennych i typu "budzik).

- srebrny i złoty „złom”  

- „Dobre monety” - zbiórka bilonu oraz banknotów pieniędzy z całego świata, zarówno aktualnie używanych jak i wycofanych z obiegu, polskie grosze – wszystkie nominały, monety kolekcjonerskie

 

Koordynator projektu w naszej szkole:

Wolontariat wraz z Samorządem Uczniowskim