Rada Rodziców 2021/2022

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodnicząca:  p. Justyna Mosionek 

Zastępca Przewodniczącej:  p. Katarzyna Augustyniak 

Sekretarz/Skarbnik:  p. Marta Jabłońska