Samorząd Uczniowski 2018/19

Przewodnicząca: Kinga Pacyna klasa VIIIa

Członek:  

Członek:Zuzanna Rdzanek klasa Vb    


 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

                      Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Grupowy projekt edukacyjny:

IX FORUM O PRAWACH DZIECKA

Temat wynikający z Konwencji o Prawach dziecka

 

 Prawo do ochrony zdrowia

Forma : Debata Parlamentu Króla Maciusia- dyskusja panelowa(elementy)

 

Cele :

 • Poszerzenie wiedzy na temat Konwencji o Prawach Dziecka
 • Prezentacja umiejętności udziału w dyskusji,
 • Korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym z własnych obserwacji
  i doświadczeń
 • Prezentacja poglądów na forum
 • Włączenie się do obchodów roku Janusza Korczaka
 • Wspomnienie ofiar stanu wojennego

Zadania IX Szkolnego Forum na temat praw dziecka

v Zgromadzenie informacji na temat realizacji prawa do leczenia i opieki w chorobie

v  Przygotowanie prezentacji poglądu na temat wskazanego zagadnienia

v Przygotowanie spotkania zgodnie z przyjętą formułą Forum szkolnego

v Zaproszenie przedstawicielki służby zdrowia – pielęgniarki szkolnej

Pani Grażyny Bilskiej

v Przeprowadzenie Forum w dniu 23 listopada  2017 roku o godzinie 1215

v Dokumentacja IX Forum

 

         IX forum dyskusyjne przygotowuje Rada Samorządu Uczniowskiego we współpracy i w porozumieniu z wychowawcami klas

         Zorganizowanie forum wynika z planów działania samorządu szkolnego

Zadania i sposoby ich realizacji:

 • Przygotowanie prezentacji na temat praw dziecka – wystąpienia, głosy w dyskusji, wnioski, dezyderaty,
 • Przygotowanie materiałów i serwisów informacyjnych
 • Konwencja o prawach dziecka – uproszczony tekst
 • Komentarze i artykuły( Internet)
 • Karty uczestnictwa- rozdanie kart przewodniczącym klas, aby wybrali przedstawicieli do dyskusji
 • Przygotowanie do udziału dyskusji
  • Rozdanie materiałów i tematów
  • Sporządzenie listy głównych dyskutantów
  • Przygotowanie sali do spotkania forum
   • Wykonanie dekoracji
   • Ustawienie stolików i ławek
   • Zaproszenie uczniów i nauczycieli do udziału w forum – sprawdzanie obecności.
   • Sporządzenie dokumentacji forum
    • Wykonanie zdjęć i fotogazetki
    • Sporządzenie listy uczestników forum
    • Zredagowanie sprawozdania
    • Umieszczenie materiałów na stronie internetowej szkoły

 

SCENARIUSZ SPOTKANIA- czas 35 minut PRZEBIEG SPOTKANIA

 • Powitanie zgromadzonych przez prowadzącą forum
 •  Serwis informacyjny forum- informacja o uchwaleniu i przyjęciu przez Polskę Konwencji o prawach dziecka- 1991 r.
 • Prezentacja stanowisk
 • Dyskusja –
 • Głosowanie
 • Serwis forum poświęcony działaniom podejmowanym w naszej szkole na rzecz przestrzegania praw dziecka.
 • Dyskusja na temat prawa do informacji – komentarz jak poprzednio
 • Uchwały forum –    Chcemy być zdrowi
 • Głosowanie
  • Deklaracja życia w zdrowiu-
  • Podsumowanie forum. Zamknięcie obrad.
  • Wykonanie pamiątkowego zdjęcia 

IX FORUM O PRAWACH DZIECKA

 

         Zapraszamy do udziału w projekcie. Waszym celem jest przygotowanie prezentacji na temat prawa do ochrony zdrowia. Aby  dostarczyć uczestnikom forum wiedzy na temat prawa do edukacji poszukajcie informacji . Możecie liczyć na pomoc wychowawców, opiekuna samorządu i opiekuna sekcji wolontariatu- materiały ksero.  Przygotujcie prezentację stanowiska formie wypowiedzi . zadbajcie o zróżnicowanie wypowiedzi i ciekawą formę. Przygotujcie się  do odpowiedzi na pytania z sali.

      Prezentacja projektu podczas IX Szkolnego Forum 23 listopada 2017 r.

Wasza prezentacja stanowić będzie podstawę do wpisu uwag pozytywnych o treści – Wykazał(a) twórczą i aktywną postawę podczas IX Forum o prawach dziecka

 

                       Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2006/2007

II FORUM O PRAWACH DZIECKA

Instrukcja dla grupy I

         Zapraszamy do udziału w projekcie. Waszym celem jest przygotowanie prezentacji na temat prawa do wyrażania opinii. Aby  dostarczyć uczestnikom forum wiedzy na temat prawa do edukacji poszukajcie informacji . Możecie liczyć na pomoc wychowawców, opiekuna samorządu i opiekuna sekcji wolontariatu- materiały ksero.  Przygotujcie prezentację stanowiska formie wypowiedzi . zadbajcie o zróżnicowanie wypowiedzi i ciekawą formę. Przygotujcie się  do odpowiedzi na pytania z Sali.

         Prezentacja projektu podczas II Szkolnego Forum 14 grudnia 2006 r.

Wasza prezentacja stanowić będzie podstawę do wpisu uwag pozytywnych o treści – Wykazał(a) twórczą i aktywną postawę podczas II Forum o prawach dziecka

 

                           Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2006/2007

 II FORUM O PRAWACH DZIECKA

Instrukcja dla grupy I

         Zapraszamy do udziału w projekcie. Waszym celem jest przygotowanie prezentacji na temat prawa do wpływania na życie szkoły . Aby  dostarczyć uczestnikom forum wiedzy na temat prawa do edukacji poszukajcie informacji . Możecie liczyć na pomoc wychowawców, opiekuna samorządu i opiekuna sekcji wolontariatu- materiały ksero.  Przygotujcie prezentację stanowiska formie wypowiedzi . zadbajcie o zróżnicowanie wypowiedzi i ciekawą formę. Przygotujcie się  do odpowiedzi na pytania z Sali.

         Prezentacja projektu podczas II Szkolnego Forum 14 grudnia 2006 r.

Wasza prezentacja stanowić będzie podstawę do wpisu uwag pozytywnych o treści – Wykazał(a) twórczą i aktywną postawę podczas II Forum o prawach dziecka

 

                           Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2006/2007

II FORUM O PRAWACH DZIECKA

Instrukcja dla grupy I

         Zapraszamy do udziału w projekcie. Waszym celem jest przygotowanie prezentacji na temat prawa do życzliwego traktowania . Aby  dostarczyć uczestnikom forum wiedzy na temat prawa do edukacji poszukajcie informacji . Możecie liczyć na pomoc wychowawców, opiekuna samorządu i opiekuna sekcji wolontariatu- materiały ksero.  Przygotujcie prezentację stanowiska formie wypowiedzi . zadbajcie o zróżnicowanie wypowiedzi i ciekawą formę. Przygotujcie się  do odpowiedzi na pytania z Sali.

         Prezentacja projektu podczas II Szkolnego Forum 14 grudnia 2006 r.

Wasza prezentacja stanowić będzie podstawę do wpisu uwag pozytywnych o treści – Wykazał(a) twórczą i aktywną postawę podczas II Forum o prawach dziecka

 

                                                                                                           Jolanta Skowrońska