Zbiórka korków

ZBIERAMY KORKI 

SKW do końca czerwca zbiera korki przeznaczone na pomoc dla małego Krzysia.  Chłopiec jest dotknięty rzadką chorobą – pęcherzykowatym oddzielaniem naskórka (EB). Rany na jego ciele pojawiają się nawet podczas naturalnych, zwykłych czynności. Niestety na chorobę nie znaleziono leku, a jedynie można zabezpieczać skórę specjalnymi opatrunkami.

Serdecznie prosimy o wsparcie naszej akcji i przynoszenie korków do opiekunów SKW.


 

Zbiórka żywności dla zwierząt

SKW we współpracy z Samorządem Uczniowskim przeprowadził  akcję na rzecz zwierząt, którymi opiekuje się Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.  Poprzedził ją konkurs plastyczny dla uczniów klas I – VI  pt. „Mój przyjaciel ze schroniska”.

 W kategorii klas I-III,  I miejsce zajęła  Emilia Socha z klasy II b, w kategorii klas IV – VI – Zuzanna Durak z klasy IV.

 Prace konkursowe można oglądać na korytarzu przed biblioteką.

 

Ogłoszona została także zbiórka żywności i innych artykułów przeznaczonych dla zwierząt. Zebrano kilkadziesiąt kilogramów produktów,  które 5 kwietnia 2017r. wolontariusze z klasy VI a wraz z opiekunami dostarczyli do schroniska. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję.


 

Wielkanocne upominki

ŚWIĄTECZNE    ŻYCZENIA  DLA   MIESZKAŃCÓW  DSP  „NAD POTOKIEM”

Członkowie  Szkolnego Klubu Wolontariatu z klasy Va wykonali  pod opieką pani B. Olszowskiej ozdoby wielkanocne. Wraz z życzeniami zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy przekazali je pensjonariuszom  Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem”.

 
więcej prac...


 

Dyplom dla szkoły

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu zostały docenione  przez  Fundację „ Dobry Uczynek”  .

Projekt „ Marzycielska Poczta”, w którym wzięli udział członkowie naszego klubu  zakończył się, ale teraz  Fundacja  uhonorowała szkołę  dyplomem i podziękowaniem  za udział w akcji. My również dziękujemy. Tak dużo za tak niewiele.

 


 

AKCJA RODACY-BOHATEROM

 Akcja Rodacy Bohaterom zakończyła się 31 stycznia 2017. Szkolny Klub Wolontariatu zakończył akcję zbiórki żywności w ramach projektu Stowarzyszenia Odra -Niemen Rodacy - Bohaterom.

Projekt przewidywał pomoc w postaci paczek żywnościowych przeznaczonych dla Polaków zamieszkujących na Białorusi , Ukrainie i Litwie. Nasi rodacy, zwłaszcza kombatanci, żyją w ubóstwie i zapomnieniu. Pamięć , kartki i niewielka pomoc to nasze podziękowanie za ich heroiczne trwanie przy polskości.

Uczniowie klas IV – VI własnoręcznie wykonali kartki z podziękowaniami. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej wsparli akcję darowując ponad 230 kg produktów żywnościowych.


AKCJA RODACY - BOHATEROM


 

5 grudnia 2016 w Międzynarodowym Dniu Wolontariatu oficjalnie rozpoczął pracę Szkolny Klub Wolontariatu.

Pierwsza grupa wolontariuszy z klasy VIa przygotowała karty i listy świąteczne dla chorych dzieci, których los opisany na stronie „ Marzycielska poczta” poruszył wszystkich.

Pisane i zdobione sercem  efekty twórczości wyślemy, aby wesprzeć dzieci w ich trudnej walce  o życie i zdrowie.


 

9 XII zakończyła się XVII edycja akcji Góra Grosza. Fundusze zostały zebrane na pomoc dzieciom, które doznały rozłąki z rodzinami. W tym roku zebraliśmy 294 zł i 67 groszy. Koordynatorem akcji była p. Iwona Gruszczyńska.


 

Inauguracja

5 grudnia 2016 w Międzynarodowym Dniu Wolontariatu oficjalnie rozpoczął pracę Szkolny Klub Wolontariatu.

Pierwsza grupa wolontariuszy z klasy VIa przygotowała karty i listy świąteczne dla chorych dzieci, których los opisany na stronie „ Marzycielska poczta” poruszył wszystkich.

Pisane i zdobione sercem  efekty twórczości wyślemy, aby wesprzeć dzieci w ich trudnej walce  o życie i zdrowie.

Góra grosza

Szkolny Klub Wolontariatu prowadzi akcję Góra Grosza. Do 9 grudnia zbieraliśmy  „groszowe” wpłaty. 

Dziękujemy wszystkim