"Zbieram to" podziękowanie

Naszą przygodę ze zbiórką surowców wtórnych w ramach akcji "Zbieramto w Szkole" rozpoczęliśmy dosyć niedawno, zaledwie 3 miesiące temu tj. w marcu 2022r. Do tej pory nasza szkoła brała udział w wielu akcjach charytatywnych. Głównym motywem tych działań była chęć niesienia pomocy innym. Tak było również i w tym przypadku. Przystępując do tej akcji kierowaliśmy się myślą, że dzieląc się dobrem z innym człowiekiem robimy coś dobrego dla siebie, uczymy się nie być samolubnym i egoistycznym, Inne przesłanki, które skłoniły naszą szkołę do udziału w akcji "Zbieramto w Szkole", to działania projektowe które były skierowane na kształtowanie u młodych pokoleń postaw prospołecznych oraz naukę zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. 

Przystępując do tego projektu i wielkie zaangażowanie uczniów oraz znacznej części grona nauczycieli w zgromadzenie w tak krótkim czasie drobnych monet, tabletów, telefonów, baterii nie było dla nas dużym zaskoczeniem, ponieważ nasi uczniowie już niejednokrotnie udowodnili, że potrafią nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Bardzo cieszy nas fakt, że mogliśmy w tak prosty sposób wspomóc innych.