ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLYM 2022/2023

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 

Koło teatralne "Antrakt"

czwartek godzina 13.40 - 15.00

prowadząca Jolanta Skowrońska

 

Koło plastyczne 

piątek godzina 12.00 - 12.45

prowadząca zajęcia: p. Wioleta Żelazowska

 

Koło taneczne 

środa godzina 12.00 - 12.45

prowadząca zajęcia: p. Magdalena Brożyna, p. Kamila Grzyb

 

Gimnastyka korekcyjna

czwartek godzina 14 30- 15 30

prowadzący Paweł Kapciak

 

Koło przyjaciół biblioteki

piątek godzina 12.00 - 12.45

prowadząca zajęcia: p. Małgorzata Białkowska

 

Warsztaty kreatywności

poniedziałek godzina 12.50 - 13.35

prowadząca zajęcia: p. Aneta Paliczuk