ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 

Język angielski klasa 7a p. Monika Flont

Język angielski klasa 8a p. Monika Flont

Język angielski klasa 7b p. Monika Flont

Język angielski klasa 6a p. Aleksandra Dziubasik

Język polski klasa 7a p. Jolanta Skowrońska

Język polski klasa 7b p. Jolanta Spodniewka

Język polski klasa 7b p. Urszula Grzyb

Matematyka klasa 7a p. Małgorzata Szwajca

Matematyka klasa 5a p. Maria Draganek

Matematyka klasa 8a p. Maria Draganek

Matematyka klasa p. Maria Draganek

Matematyka klasa 7b p. Małgorzata Szwajca

Chemia klasa 8a p. Maria Draganek

Chemia klasa p. Maria Draganek

Fizyka klasa 8a p. Elżbieta Gaździńska

Fizyka klasa p. Elżbieta Gaździńska 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W NASZEJ SZKOLE

Oddział przedszkolny

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia ogólnorozwojowe

Klasa I

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

- zajęcia socjoterapeutyczne

Klasa II

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

- zajęcia socjoterapeutyczne

Klasa III

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

- zajęcia psychoedukacyjne

Klasa IV

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia z pedagogiem

Klasa V

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia z pedagogiem

Klasa VI

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia z pedagogiem

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Klasa VII a

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia z ogólnorozwojowe pedagogiem

- zajęcia z psychologiem

Klasa VII b

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia z psychologiem

Klasa VIII a

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia socjoterapeutyczne z pedagogiem

Klasa VIII b

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia wspomagające

- zajęcia z pedagogiem